הודעה בדבר אישור הסדר נושים והגשת תביעות חוב

ביום 6.12.16 ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי בת"א (כב' הנשיא איתן אורנשטיין) (להלן: "בית המשפט") בדבר אישור הסדר נושים לחברות שבכותרת ובדבר הגשת תביעות חוב.

תביעות חוב יוגשו עד ולא יאוחר מיום 5.1.17 למשרד עו"ד שאול ברגרזון, שפרטיו להלן: משרד עו"ד ברגרזון ושות', מרחוב מנחם בגין 11 רמת גן, טלפון: 03-7556900; פקס: 03-7556909.

נושה אשר מעוניין לברר פרטים ו/או לקבל תביעת חוב יוכל לקבלם ממשרד עו"ד ברגרזון שפרטיו לעיל.

עו"ד שאול ברגרזון – נאמן
ברגרזון ושות', עורכי דין
רחוב מנחם בגין 11, רמת גן
רו"ח יזהר קנה – נאמן
פאהן קנה ושות', רואי חשבון
המסגר 32, תל אביב